Pozor na nebezpečné předměty při stěhování

Pozor na nebezpečné předměty při stěhování

V průběhu stěhování se častokrát setkáváme s předměty, které svou povahou mohou způsobit velké nepříjemnosti jak nám samotným, tak i stěhovací firmě nebo dalším lidem v jejich blízkosti.

Zářivkové trubice, výbojky, úsporné žárovky

Někteří lidé mají svou domácnost vybavenou moderními spotřebiči, přístroji i osvětlovací technikou, kde převládají LED diodová svítidla. Technologie LED je z hlediska nebezpečnosti vůči našemu zdraví i ekologii nejmenší zátěží a tyto výrobky nepatří do skupiny nebezpečných předmětů. Pak jsou ovšem domácnosti, kde se stále vyskytují klasické zářivkové trubice, úsporné zářivky nebo výbojky s obsahem rtuti. Pokud do této skupiny patříte i vy, buďte velmi opatrní a stěhovací firmě také dejte na vědomí, že se s vámi zářivky stěhují. Stěhováci vám také mohou poradit, jak bezpečně tato svítidla zabalit.

Benzín, barvy, ředidla

Stěhovací firma by měla vědět, pokud poveze jako součást nákladu velmi nebezpečné hořlaviny nebo dokonce výbušniny či střelivo. Nemějte obavy toto nahlásit dopředu, mnohem horší by bylo to zatajit. Stěhovací firma totiž může provést předběžná ochranná opatření, která přepraví i tyto materiály bez problémů do cílové destinace.

Sklo a zrcadla

Zvláštní pozornost věnujte jakýmkoli předmětům ze skla, keramiky a porcelánu, jako jsou zrcadla, nádobí, výplně dveří, okenní či skleníkové skleněné výplně, skleněné regály v nábytku apod. Pokud si nevíte rady, jak takové věci správně balit, poraďte se opět se stěhováky.

Chemická čistidla a stavební hmoty

Čistidla na bázi chlóru, různé saponáty, tekuté mycí prostředky, kyseliny a louhy na čištění odpadů, vícesložková lepidla, tmely, sypké a polotekuté stavební hmoty – to vše se v domácnostech vyskytuje velice hojně. Nemusí jít přímo o hořlaviny, ale tyto látky mohou způsobit poleptání a poškození okolních předmětů i interiér přepravních vozidel.  Stěhovací firma opět poradí, jak a do čeho uložit to, co by mohlo být při manipulaci a při transportu nebezpečné.