Stěhování těžkých břemen

Stěhování těžkých břemen patří mezi naše základní služby. Tato činnost vyžaduje díky své náročnosti vždy důkladnou přípravu. Je pochopitelné, že čím je předmět těžší, tím je i náročnější manipulace s ním. Proto je nutné, aby se nejprve dostavil náš technik, který se seznámí s celou situací a stanoví celkový průběh stěhování včetně zvolení nejvhodnějšího vozidla, kterým je zpravidla skříňové nákladní auto, případně podval a jeřáb.

Stěhování Mamut

Objednání a stěhování těžkých břemen

Technik naší firmy sepíše stěhované stroje do objednávkového formuláře, do kterého uvede přesný počet a stav stěhovaného inventáře. Po celý průběh stěhování je pak přítomen, dohlíží na správný postup a řídí celý stěhovací tým. Samozřejmě je po celou dobu k dispozici zákazníkovi, kterému odpoví na případné dotazy. Pro případ vzniku škody využíváme standardního pojištění do 5 mil Kč, ovšem tento limit lze na přání zákazníka navýšit. Pracujeme nonstop včetně víkendů i svátků.

Stěhování Mamut

Pianina a klavíry

V případě stěhování těchto těžkých hudebních nástrojů je dobré se domluvit s našim technikem, který zjistí rozměry nástroje a prohlédne si jak stávající tak nové prostory. Poté stanoví časový plán, způsob naložení, přepravy a vyložení na novém místě. U pianina či křídla nejprve zaaretujeme klaviaturu, poté demontujeme nohy, pedály, táhla a pokud je to nutné také víka a části stěn. Všechny tyto části důkladně zabalíme do speciálních obalů, připevníme na tzv. saně a pomocí popruhů je naši pracovníci naloží na stěhovací vůz, kde je důkladně upevní ke stěně vozidla. Po vyložení na novém místě se pak celý postup opakuje v opačném pořadí, tedy od vybalení, namontování nohou, pedálů a táhel až po umístění pianina či křídla na nové místo. Nakonec se uvolní klaviatura.

Stěhování Mamut

Trezory

Rovněž v případě stěhování trezorů je potřebná návštěva našeho technika, který rozvrhne časový plán a podle rozměrů a váhy navrhne způsob stěhování. Zajistí také obalový materiál nebo dřevěný futrál v případě přepravy kontejnerové, námořní či letecké. Pokud to okolnosti vyžadují, vyrobíme tento futrál přesně na míru daného trezoru. Vlastní stěhování začíná demontáží a zabalením trezoru do speciálních obalových materiálů, jako jsou tvrzené kartony, deky, bublinkové fólie nebo dřevěný futrál. Náš technik je přítomen po celou dobu, dohlíží na průběh stěhování trezoru a řídí stěhovací tým. Trezor je naložen do přepravního prostředku pomocí stěhovacích popruhů, na korbě je upevněn ke stěně vozu pomocí upevňovacích kurt a na místě určení jej vyložíme, vybalíme a smontujeme do jeho původní podoby.

Stěhování Mamut

Těžké stroje

Stěhování strojů je nejnáročnějším stěhovacím procesem z důvodu značné váhy, rozměrů, způsobu připevnění. Proto je nutná předchozí návštěva našeho technika jak na místě stěhování, tak na místě vykládky stroje. Technik zapíše veškeré údaje do objednávkového formuláře a na základě svých poznatků stanový časový plán a způsob přepravy. Po celý průběh stěhování stroje je přítomen a řídí stěhovací tým. Pokud to okolnosti vyžadují, zajistíme bourání zdí, postavení lešení nebo montáž zátěžových konstrukcí pro stroje zavěšené ve vzduchu (klimatizace apd.). Je-li to nutné upravíme příjezdové cesty k objektu nového působiště stroje, aby se na místo dostalo veškerá technika, jako je nákladní auto, vysokozdvih, jeřáb či kamion s podvalem.

Při stěhování využijte služeb odborníků

Pořízení nového domova skrývá mnoho úskalí. Stěhování těžkých břemen v Praze je jedním z nich. Pravděpodobně budete potřebovat speciální pomoc na stěhování pian v Praze, stěhování trezorů po Praze nebo stěhování pianin v Praze. Stěhování klavírů v Praze je také velmi složité a potřebujete na to mnoho pracovníků, aby ho odnesli a odvezli jinam. Pro společnosti bude důležité také stěhování strojů po Praze, protože pohybovat se s takto velkém města a zároveň nic nepoškodit, je velké umění.

Nezávazná poptávka