Vyklízení

Stěhování Mamut
Vedle stěhovacích služeb nabízíme domácnostem, firmám, školám a jiným institucím také vyklízení nemovitostí. Vyklízíme byty, domy i nebytové prostory za použití stěhovacích vozidel. Pokud je třeba odvézt sypké materiály, stavební suť nebo zboží podléhající zkáze, používáme v takových případech kovové kontejnery. Při vyklízení bytů a domů dbáme na zajištění maximální bezpečnosti, zamezujme nadměrné prašnosti a zbytečné hlučnosti. Veškerý odpad odvážíme k jeho ekologické likvidaci na smluvní skládky, nebo na skládky, které jsou nejblíže místa bydliště zákazníka či sídla firmy, pro kterou vyklízení provádíme. Vyklízené prostory zajišťujeme proti jakémukoliv poškození.
Stěhování Mamut

Jaké typy vyklízení zajišťujeme?

– Vyklízení bytů
– Vyklízení domů
– Vyklízení sklepů
– Vyklízení nemovitostí
– Vyklízení půd
– Vyklízení garáží
– Vyklízení pozůstalostí
– Vyklízení firem
a další

Stěhování Mamut

Jak vyklízení nemovitosti probíhá

Fyzické osoby i firmy si mohou u nás objednat kovový kontejner, který přistavíme na určené místo.

Kontejner pak mohou využívat při vyklízení domů, bytů a dalších nemovitostí a ukládat do něj stavební suť vzniklou bouráním, rekonstrukcí či opravami, ale i další sypký materiál nebo zboží či suroviny podléhající zkáze. Po dohodě s naším technikem je možné kontejner využít i k tomu, aby se zákazník zbavil nepotřebných věcí například z pozůstalosti. Druhou a častější variantou je, že vyklízení provede parta našich zkušených pracovníků, kteří se postarají nejen o vyklizení nemovitosti od veškerých předmětů, ale i o závěrečný úklid, případně i o vymalování.

Stěhování Mamut

Cena vyklízení nemovitosti

Celková cena velice závisí na daném městě a na poplatcích v obecní nebo nejbližší skládce. Cena za 100 kg odpadu na skládce se pohybuje zpravidla kolem 100 Kč. Záleží nejen na lokálním ceníku, ale také na druhu odpadu a jeho roztřídění. Většinou je pravidlem, že čím více druhů materiálu promíchaného dohromady, tím větší je poplatek na skládce. Celkovou cenu za svoz odpadu počítáme stejně jako při stěhování, tedy od od příjezdu k bydlišti zákazníka, k sídlu firmy nebo k místu, kde stojí vyklízená nemovitost až do odjezdu ze skládky.

Nezávazná poptávka