Vyklízení

Stěhování Mamut
Vedle stěhovacích služeb nabízíme domácnostem, firmám, školám a jiným institucím také vyklízení. Vyklízíme veškeré bytové a nebytové prostory za použití stěhovacích vozidel. Pokud je třeba odvézt sypké materiály, stavební suť nebo zboží podléhající zkáze, používáme v takových případech kovové kontejnery. Při vyklízení dbáme na zajištění maximální bezpečnosti, zamezujme nadměrné prašnosti a zbytečné hlučnosti. Veškerý odpad odvážíme k jeho ekologické likvidaci na smluvní skládky, nebo na skládky, které jsou nejblíže místa bydliště zákazníka či sídla firmy, pro kterou vyklízení provádíme. Vyklízené prostory zajišťujeme proti jakémukoliv poškození.
Stěhování Mamut

Jaké prostory vyklízíme?

Byty,
domy,
sklepy,
půdy,
garáže,
pozůstalosti,
firmy,
nejrůznější objekty.

Stěhování Mamut

Jak to probíhá

Fyzické osoby i firmy si mohou u nás objednat kovový kontejner, který přistavíme na určené místo.

Kontejner pak mohou využívat při vyklízení výše uvedených prostor a objektů a ukládat do něj stavební suť vzniklou bouráním, rekonstrukcí či opravami, ale i další sypký materiál nebo zboží či suroviny podléhající zkáze. Po dohodě s naším technikem je možné kontejner využít i k tomu, aby se zákazník zbavil nepotřebných věcí například z pozůstalosti. Druhou a častější variantou je, že vyklízení provede parta našich zkušených pracovníků, kteří se postarají nejen o vyklizení prostor od veškerých předmětů, ale i o závěrečný úklid, případně i o vymalování.

Stěhování Mamut

Cena za vyklízení

Celková cena velice závisí na daném městě a na poplatcích v obecní nebo nejbližší skládce. Cena za 100 kg odpadu na skládce se pohybuje zpravidla kolem 100 Kč. Záleží nejen na lokálním ceníku, ale také na druhu odpadu a jeho roztřídění. Většinou je pravidlem, že čím více druhů materiálu promíchaného dohromady, tím větší je poplatek na skládce. Celkovou cenu za svoz odpadu počítáme stejně jako při stěhování, tedy od od příjezdu k bydlišti zákazníka, k sídlu firmy nebo k místu, kde stojí vyklízený objekt až do odjezdu ze skládky.

Nezávazná poptávka