Jak probíhá stěhování trezorů

Jak probíhá stěhování trezorů

Stěhování trezorů nabízíme v rámci naší služby stěhování těžkých břemen. Stěhování trezorů je ale v mnoha ohledech specifické – trezory jsou totiž nejen těžké, ale k tomu bývají často umístěny na obtížně dostupných místech. S jejich stěhováním se navíc pojí i bezpečnostní opatření. Jak tedy stěhování trezorů pod vedením Stěhování Mamut probíhá?

Stěhování trezoru vyžaduje pečlivý plán

Prvním krokem je návštěva našeho stěhovacího technika, který si prohlédne dotčené prostory a na základě rozměrů a váhy trezory navrhne vhodný způsob stěhování a časový plán. Doporučí také vhodný obalový materiál – například pro kontejnerovou přepravu je ideální dřevěný obal (takzvaný “futrál”). Technik při osobní návštěvě naměří rozměry, podle kterých tento dřevěný obal vyrobíme na míru. Při běžném stěhování pro ochranu trezoru používáme tvrzené kartony, deky nebo bublinkovou fólii. 

Trezor stěhujeme zásadně prázdný

Počítáme s tím, že se trezor bude stěhovat prázdný. Při manipulaci a převozu by se totiž obsah trezoru mohl poškodit. Majitel jej tedy musí předem vyprázdnit; doporučujeme přitom cennosti, peníze či důležité dokumenty přepravit nezávisle na stěhování trezoru.

Metoda stěhování trezoru záleží na jeho váze

V den stěhování začínáme většinou demontáží trezoru. Rozmontujeme jej na menší části a ty zabalíme do vhodných obalů. Další postup závisí na váze trezoru.

Lehčí trezory (cca do 150 kg) stěhujeme pomocí stěhovacích popruhů. 

Pro stěhování středně těžkých trezorů (cca od 150 kg do 1 000 kg) využíváme stěhovací pásový tank, který usnadní zejména přesun po schodech.

Při stěhování velmi těžkých trezorů (nad 1 000 kg) si vypomáháme další technikou – například hydraulickou rukou nebo jeřábem. V těchto případech je často třeba také vyjádření statika. To zařídí náš stěhovací technik, stejně jako koordinaci veškerých prací.

Po přestěhování je třeba trezor zkontrolovat

Trezor dovezeme na určené místo, vyložíme jej, vybalíme a smontujeme do původní podoby. Poté zkontrolujeme jeho stav. Ověřujeme, zda se trezor během přepravy nepoškodil a zda je stále plně funkční včetně všech bezpečnostních opatření (zámky, alarmy, apod.).

Vyplatí se vsadit na zkušenou stěhovací firmu

Asi není třeba zdůrazňovat, že stěhování trezorů je složitý a náročný proces, který vyžaduje odborné znalosti a speciální vybavení. Ve Stěhování Mamut takové znalosti a vybavení máme – a díky naším zkušenostem si hravě poradíme se stěhováním i těch nejtěžších trezorů. Zašlete nám poptávku a my pro vás nezávazně spočítáme cenu stěhování vašeho trezoru (a případně i celé domácnosti).