Nárok na volno při stěhování

Nárok na volno při stěhování

Stěhování patří mezi důležité životní události, na které má zaměstnanec ze zákona nárok na pracovní volno – stejně jako například na svatbu, pohřeb nebo návštěvu lékaře. Kolik dní volna může zaměstnanec při stěhování čerpat a jaké podmínky je třeba splnit?

Kdy může být volno na stěhování placené

Zásadní rozdíl je v tom, zda se ke stěhování rozhodnete sami anebo zda jde o požadavek zaměstnavatele.

  • Pokud jde o stěhování požadované zaměstnavatelem, vzniká zaměstnanci nárok na 2 dny placeného volna. Tato situace může nastat například při přeřazení zaměstnance na pozici v jiném městě.
  • Pokud jde o stěhování z vlastní inciativy, vzniká zaměstnanci nárok na 2 dny neplaceného volna. Neplacené volno se však negativně projeví na výši mzdy. Řada lidí proto na stěhování radši čerpá dovolenou – ta je plně hrazená a čerpání dovolené výši mzdy tudíž nijak neovlivní. Je ale třeba myslet i na to, že zatímco v případě stěhování je zaměstnavatel povinnen poskytnout volno na konkrétní dny, u dovolené tuto povinnost nemá. Samozřejmě je také možné stěhování uskutečnit o víkendu – u nás ve Stěhování Mamut stěhujeme nonstop i během víkendů a svátků.

Ať už jde o stěhování z iniciativy zaměstnance či zaměstnavatele, vždy platí podmínka, že musí zahrnovat vlastní bytové zařízení. Tedy vlastní nábytek a další běžné vybavení bytu; nejen osobní věci, které by bylo možné převézt v jednom kufru. Je ale otázka, nakolik se dodržování této podmínky kontroluje v praxi.

Volno při stěhování podle zákoníku práce

Stěhování je takzvanou jinou důležitou osobní překážkou v práci. Tu definuje zákoník práce, konkrétně zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Jiné důležité osobní překážky v práci

§ 199

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

(2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).

Konkrétnější podmínky tohoto zákona jsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006.

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

10. Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

Dva dny volna na stěhování nemusí stačit

Pokud plánujete přestěhovat větší byt nebo dům vlastními silami, dva dny volna vám k tomu pravděpodobně nebudou stačit. Velkou pomocí tak může být profesionální stěhovací firma, se kterou bude stěhování výrazně rychlejší a efektivnější. Kontaktujte nás a nezávazně pro vás zpracujeme cenovou nabídku.