Stěhování seniorů

Stěhování seniorů


Čím je člověk mladší, tím rychleji se jeho organismus regeneruje, a tím pádem má také více sil. Životní síla a nízká „opotřebovanost“ mladých lidí jim umožňuje pružněji reagovat na životní změny a lépe se jim přizpůsobit. Obvykle jim nečiní potíže ani stěhování a mnohdy jej vnímají jako vítanou životní změnu.  Po přestěhování si snadno najdou nové zaměstnání, mohou se seznámit s dalšími lidmi a vytvořit přátelské vztahy a změna prostředí je pro ně jen pokračováním životního cyklu.

Senioři lpí na starých hodnotách

Lidé v seniorském věku však reagují rozdílně, zejména lpí na tradičních, osvědčených postupech a hodnotách, neradi se zbavují staršího nábytku a některých dalších předmětů, a mnohdy i spotřebičů, které jsou již za zenitem své životnosti a mohly by být nahrazeny lepšími, s větší úsporou energií.

Postoj seniorů se mění i vůči stěhování, zejména v tom, že potřebují na přípravné práce více času, a také vyžadují výpomoc, pokud možno někoho z rodiny či blízkých přátel. Vypomáhat se stěhováním může i stěhovací firma, pokud si uvědomuje, s jakými lidmi má tu čest, a jak jim může být efektivně nápomocná.

Balicí materiál – někteří dříve narození lidé si nemusí vědět rady, jaký balicí materiál použít. Může se stát, že se zaměří hlavně na staré časopisy a noviny, ale to není dobrý nápad. Tiskařské barvy jsou toxické a silně zapáchají a mohou poškodit i některé předměty. Stěhovací firma vám naopak zajistí bublinkovou fólii, která je univerzální pro zabalení takřka všeho, co doma máte.

Rozebrání nábytku – jeden z největších „oříšků“, které provází většinu stěhování. Velké kusy nábytku, jako jsou skříně a postele, vyžadují určitý grif, nesmí vám na zem z výšky upadnout deska, aby se nepoškodila a nevylomily se spojovací díly. Některé desky z masivu i z dřevotřísky jsou velmi těžké a práce s nimi vyžaduje i značnou fyzickou sílu. Velkým problémem pak může být sestavení nábytku, zejména tam, kde chybí návod.