Vyklízení bytů je také stěhování

Vyklízení bytů je také stěhování

Stěhovací firmy zařadily do svého pracovního rozsahu i vyklízení bytů a nebytových prostor. Provádí tuto činnost buď samostatně, anebo jako součást stěhovacího procesu. Jaký je v tom rozdíl a jak se se stěhovací firmou domluvit na těchto činnostech?

Vyklízení sklepů, půdy, starých domů a opuštěných bytů

Toto je nejjednodušší forma vyklízení, kdy máte přístup do objektu, nikdo v něm ale nebydlí a nikdo jej nevyužívá, a vy jste jej buď zakoupili, zdědili, anebo máte pravomoc k jeho užívání, případně k provedení rekonstrukce. Tehdy stačí předat stěhovací firmě klíče a zajistit přístup na pozemek. Pak už je zapotřebí pouze domluvit vhodný termín, kdy k akci dojde, a navázat na ni další pracovní činnosti, např. objednávku řemeslníků pro rekonstrukci objektu.

Vyklízení bytu před přestěhováním

Tento případ není tak častý, ale měli byste s ním počítat. Představte si, že jste zakoupili byt či dům a s jeho bývalým majitelem jste se dohodli, že jej ještě může nějaký čas užívat, než si zajistí jiné bydlení. Dotyčná osoba dohodu splní až na jedno – ponechá po odstěhování v objektu většinu svých věcí, většinou starý nepotřebný nábytek, nějaké spotřebiče, koberce, svítidla atp.

Nenechte se tímto zaskočit a pro jistotu počítejte s tím, že bude zapotřebí z bytu nejprve odvézt nepotřebné věci, a teprve pak do něj nastěhovat ty vaše. Stěhovací firmě to oznamte předem a vysvětlete jí, proč raději počítáte s podobným scénářem. Stěhováci se podle toho zařídí a upraví svůj denní režim.  

Odvoz nepotřebných věcí v rámci stěhování

I při stěhování se někdy vyskytnou situace, že potřebujete odvézt starou sedací soupravu, starý koberec nebo kuchyňskou linku. Jsou to předměty, které jen tak nemůžete vyhodit do kontejneru na směsný odpad, a proto se domluvte se stěhováky, kteří to, co předem označíte k likvidaci, odvezou na sběrné stanoviště.