Zrušení SIPO při stěhování

Zrušení SIPO při stěhování

Ke stěhování se váže celá řada povinností. To, že je třeba odhlásit odběr elektřiny a dalších služeb v původním bydlišti, asi napadne každého. Jak to ale funguje v případě, že se platba za tyto služby strhává z účtu prostřednictvím SIPO? Je nutné SIPO rušit? Řešení si rozebereme v následujícím článku.

Číslo SIPO zůstává stejné i po přestěhování

Každý, kdo používá SIPO, má přiřazené své osobní číslo, takzvané spojovací číslo. Toto číslo zůstává stejné po celou dobu využívání služby – bez ohledu na to, zda došlo ke změně adresy nebo třeba ke změně jména po svatbě. Člověku tak zůstane stejné spojovací číslo na celý život; jedinou podmínkou je, že používání SIPO nepřeruší na dobu delší než 3 roky. Při stěhování tedy ke změně spojovacího čísla nedochází.

Jak na zrušení jednotlivých plateb SIPO

Při stěhování je však většinou nutné změnit či zrušit jednotlivé platby – například za plyn, elektřinu nebo pojištění v původním bytě. Tyto platby se řeší přímo se společností, která si tyto platby účtuje. Na pobočce České pošty jednotlivé platby upravovat nelze, protože k takovým úkonům nemá pošta oprávnění.

Správný postup je proto následující: nejdříve je třeba kontaktovat poskytovatele služeb z původního bytu a zrušit služby k tomuto bytu vázané. Tím se platby odstraní z předpisu SIPO. Při zakládání smluv ke službám k novému bytu je poté zapotřebí zvolit SIPO jako způsob úhrady. Tím se tyto nové platby přiřadí k osobnímu spojovacímu číslu SIPO a nové platby tak nahradí ty původní.

Koncesionářské poplatky lze řešit na poště

O něco jednodušší je situace s televizními a rozhlasovými poplatky. Pokud se totiž hradí prostřednictvím SIPO, lze je řešit přímo na poště. Stačí na přepážce nahlásit změnu adresy a pošta informaci předá dále České televizi a Českému rozhlasu.

Koncesionářské poplatky se platí za domácnost, bez ohledu na to, kolik osob v domácnosti žije. Při sestěhování dvou lidí, kteří dříve bydleli sami, tak jeden z nich může úhrady televizních a rozhlasových poplatků zrušit. To lze také vyřídit na poště (opět pouze za předpokladu, že byly koncesionářské poplatky hrazeny skrze SIPO).

Jak na zrušení samotného SIPO

Může se také stát, že po přestěhování budete chtít zrušit službu SIPO jako takovou, třeba proto, že v novém bytě již budete všechny platby hradit převodem nebo trvalým příkazem.

Podmínkou pro zrušení SIPO však je, že k danému spojovacímu číslu nesmí být evidovány žádné (budoucí) platby. Nejdříve je tedy nutné kontaktovat jednotlivé poskytovatele služeb (například dodavatele plynu či elektřiny) a u nich platby zrušit.

Teprve když je číslo SIPO bez jakýkoliv závazků, lze na přepážce České pošty požádat o zrušení. K zániku SIPO dojde také automaticky po 3 letech nevyužívání služby. Poté ji samozřejmě lze založit znovu, jen spojovací číslo bude po opětovném založení jiné.

Stěhování může být náročné nejen kvůli SIPO platbám

Jak je vidět, stěhování s sebou nese celou řadu povinností a vyřizování. Ať už plánujete stěhování po Praze nebo kdekoliv jinde po ČR, vyplatí se oslovit profesionální firmu, která vám se stěhováním pomůže a uvolní vám tak ruce k řešení všech souvisejících formalit.